För att bli medlem måste du välja tillhörighet till region. Du kan välja fritt mellan t.ex. där du bor. Din tillhörighet styr vart du får information ifrån och vart du kan delta på aktiviteter.

1. Välj medlemskap samt regional förening. Info
Region *
 

2. Skriv in dina uppgifter. Info
Förnamn
Efternamn
Telefon
Mobilnummer
C/O Adress
Adress
Postnummer
Postort
Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
E-postadress
Land
Befattning
* Obligatoriska uppgifter

3. Fakturaadress (om annan än ovan) Info
Namn1
Namn2
Mobilnummer
Referens
Adress
Postnr
Postort
E-postadress

4. Skicka in ansökan. Info